Kassai kirándulásról

A szentmisét követően, a váratlan kánikulában szinte felüdülést nyújtottak a Miklós börtön vaskos falakkal épült cellái. A Rodostói házat is megtekintettük, pedig a múzeumok hétfőn itt is zárva vannak, de Tibor bravúros szervezése folytán ezt is kinyitották számunkra.

II. Rákóczi Ferenc emlékházának berendezésére 1990-1991-ben került sor, amikor is ezek a helyiségek kiürültek és az ebédlőház egyes elemei (festett faburkolatok, stukkódíszítés, rácsos ablakok) restaurálásra kerültek. Mindannyian érdeklődéssel néztük mindazt a sok értéket, amit Rodostóból hoztak el; Rákóczi fejedelem saját kezű faragásait, használati tárgyait, képeit. A Rodostói ház udvarán 2006-ban avatták fel II. Rákóczi Ferenc szobrát, melyet mi is megcsodáltunk és koszorút helyeztünk el emlékül.

A kassai Szent Erzsébet-dómot belülről is megcsodáltuk, bár már régóta felállványozott állapotban van a főhajó két oldala. II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársainak 1906. október 29-én hazahozott hamvait a dóm altemplomában helyezték el, melyet mi is megtekintettünk és megkoszorúztunk.

Délután továbbutaztunk Jászóra. A vacsora után megtekintettük az impozáns premontrei apátságot, és érdeklődve hallgattuk az egykori apát, Bartal Károly Tamás atya szavait, aki örömmel mesélt a hatalmas templom történetéről, és a csodálatos freskókról.

Az este vidám hangulatban telt el, mert fölköszöntöttük az áprilisi és májusi név- és születésnaposokat és sokáig énekeltünk a szálláshelyünk teraszán.

Másnap reggel, egy igen korai időpontban, reggel 6 órakor vettünk részt a szentmisén, melyen a volt apát úr is koncelebrált. Az apát urat meghatotta a misére oly korán érkezők létszáma, minket pedig a reggeli nap sugarai, melyek megvilágították a templom csodálatos freskóit. Ezzel a bensőséges szentmise élményével indultunk útnak a reggeli után, és Szepes vára mellett elhaladva elsőként Szepeskáptalanra érkeztünk. A kéttornyú Szent Márton katedrálisban látható a Károly Róbert megkoronázását ábrázoló freskó, amely 1317-ben készült.

Hála Béla atyának, amiért az idegenvezető szavait remekül fordította a csoport számára. Nagy könnyebbség és segítség volt nekünk végig az ő nyelvtudása. A kórusunk ismét elkápráztatta a résztvevőket egy Ave Maria eléneklésével, s ezzel az élménnyel haladtunk tovább Lőcse felé. Továbbhaladva, az ebéd elköltése után egy Mária kegyhelyet tekintettünk meg.

A Lőcsén található Máriahegyre, a legrégibb és legismertebb zarándok helyek egyikére, érkeztünk. Az itteni kápolnát a minoriták a 14. században a Szent Mária látogatása tiszteletére szentelték. Az itt elmondott litánia után lementünk a városba, ahol a lőcsei látványosságokat tekintettük meg.

Bementünk a Szent  Jakab-templomba -  Szlovákia  második  legnagyobb  gótikus  templomába.  (XIV.  század).  Itt  találhatók  a világ legszebb  gótikus   szárnyas  oltárai,  beleértve   a  világ legmagasabb  gótikus  oltárát -  a  főoltárt  (18,62 m) - a világhírű Lőcsei Pál mester alkotását. Alig tudtunk betelni a látvánnyal, ami itt fogadott bennünket.

A városháza megtekintése után búcsút vettünk a várostól és útnak indultunk Pest felé.

A rengeteg látnivalóval és élménnyel a tarisznyánkban fáradtan, de jóleső érzéssel ültünk be a hűvösnek cseppet sem mondható autóbuszba. Az élmények és a jó hangulatú éneklés feledtette velünk a kánikula okozta apró kellemetlenségeket.

Ezután a két nap után úgy érzem magam, mint aki a történelemkönyvek lapjait lapozgatva a múltban tett körutat a gyönyörű Felvidék egy kis szeletén. (részlet Fazekas Klári beszámolójából)