Czestochowa-i zarádokút 2013.08.17-20. (Gy. Magdi)

 

Ellátogattunk a Boldog II. János Pál pápa Központba, ahol a templom falain látható képek a Szentatya a világ különböző részein levő Mária kegyhelyekre tett zarándok útjait örökítik meg. Egyik kápolnában jelképes sírja látható a Rómából átszállított sírfedéllel, amin nyitott evangéliumos könyvön vérereklyéje kis fiolában van. A Boldog II. János Pál iránti tisztelet és szeretet mindenütt tapasztalható. A templomok előtt álló szobrai, pápaként tett látogatásainak emlékei végig kísérték utunkat.

 

Szállásunk Krakkónak Nova Huta-i városrészben, annak a bárka alakú templomnak a közelében volt, amelynek megépítését sokáig nem engedélyezték. Csak Karol Wojtyla érseksége idején épülhetett fel. Külső falát a hívek által a Tátrából hozott számtalan kő alkotja.

 

A bárka templom megtekintése után a város szélén, található Mogila ciszteri kolostorához mentünk, ahol a „hajas Úr Jézus” néven ismert feszület található. A kolostor kerengője előtti udvar szobrai közt Jerzy Popieluszko l984-ben mártírhalált halt fiatal atya szobrát is megtekintettük.

 

A kolostor templommal szemben lévő oldalon egy régi fatemplomot jártunk körbe. Utána a belvárosba indultunk. Térképpel a kezünkben kis csoportokban nézhettük a belváros nevezetességeit a l4 órakor kezdődő szentmiséig, amely a híres „Mariacka” (Mária) Bazilikában volt. Az egymáshoz igen csak közel lévő templomokat zsúfolásig megtöltötték a hívek, közöttük sok, többgyermekes, babakocsis család. A templomokban látható kiírások szerint egy-egy templomban 8-10 szentmise van vasárnaponként ilyen létszámú résztvevővel! Délután a parkban és az utcákon sok sétáló családot láttunk. Itt nem a bevásárló központban töltik a vasárnapot, az Úr napját ünneplik!

 

A szentmise után megnéztük a Wawel nevezetességeit is. A bazilikában meghatottan álltunk Szent Hedvig királynő sírjánál és a szarkofágnál, amelyen hófehér márványból készült szobra látható. Nagy nehezen találtuk meg Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király síremlékét, amelynek bejáratára nemzeti színű szalagot kötöttünk. A fárasztó nap ellenére néhányan még vállalkoztunk egy esti kirándulásra, sétára a kivilágított belvárosban, ez is különleges élményt jelentett.

 

Hétfőn reggel Lengyelország második leglátogatottabb kegyhelyére érkeztünk, a Kalwaria Zebrzydowskára. Itt keresztutat végeztünk, és az aznapi szentmisénk a kegyképet őrző Mária-kápolnában volt.

 

Délután jutottunk el Czestochowába, ahol a pálosok által Magyarországról ide hozott Mária kép látható. Megnéztük a szent hely nevezetességeit, különös hangsúlyt fordítottunk a magyar emlékekre. A csíksomlyói kegyszobor másolatánál elénekeltük a Székely Himnuszt. Zarándokutunk csúcspontja és különös ajándék volt számunkra, hogy a kegykápolnában vehettünk részt a latin nyelvű szentmisén augusztus 20-án. Imáinkban és énekeinkben Mária oltalmát kértük családjainkra és hazánkra.

 

Zarándok utunk lelki vezetője, Béla atya által megkaptuk a lelki útravalót is: Vannak a világnak különösen megszentelt helyei, most ilyen helyeken járunk - mondta. Példaképeink lehetnek a magyar szentek. Az evangéliumi példa szerint gyermekeket vittek Jézushoz. Ez a mi feladatunk és felelősségünk is: Jézushoz vinni nemcsak a gyermekeket, de testvéreinket is. Egyik alkalommal Szent Ferencet idézte, amikor a Jézushoz vezető útról kérdezték, ő azt válaszolta: "Nincs út - ugrani kell!”

 

Ezt már én teszem hozzá, az ugráshoz bizalom kell, feltétlen bizalom Istenben. Ez a zarándoklat ezt a feltétlen bizalmat erősítette bennem.

 

Zarándokutunknak látható emléke is lesz templomunkban. Egy nagyon szép czestochowa-i Mária-képpel díszített miseruha, amelyet zarándok csoportunk nagy szeretettel adott át Béla atyának. Ennek ünnepélyes megszentelésére szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén, a 10 órai szentmisén került sor.

 

Őrzi ennek az útnak az emlékét az a zarándok zászló is, melyre az úton résztvevő ministránsaink kötötték fel az útra emlékeztető szalagot.

 

Hálás szeretettel gondolok mindenkire, akinek része volt ennek az útnak a megszervezésében, és remélem, hogy a jó Isten segítségével még sok ilyen zarándoklatban lesz részünk!

 

Gy. Magdi