Máriavölgyi zarándoklat 2013.10.05.

Köszönöm, hogy részt vehettem ezen a csodálatos zarándokúton! Megérintette a lelkemet az a sok szeretet, ami szinte sugárzott az egész társaságból. A templom és környékének varázsa, valamint a közös imádkozások nagy hatással voltak rám. A szervezés is nagyon jó volt. Szeretnék máskor is részt venni ilyen utakon.

Pál Gabi

 

 


Először voltam a csoporttal, veletek zarándokúton. Úgy érzem, egy családot és barátokat találtam. Sok társat ismertem már a misékről, de közelebb csak most kerültem hozzájuk. És ez milyen jó! Nagyon szép és tartalmas volt az út, lélekben feltöltekezve kezdem újra a hetet, a munkámat. Most épp a Magnificatot festem. Ehhez a munkához kerestem imáim mellett a plusz lelki töltődést ezen az úton. Megtaláltam. Köszönöm az utat, köszönöm Neked és családodnak a fáradságot, az út szervezéséért! Köszönöm a drága, szerény, de mégis annyi-annyi szeretetet, melegséget sugárzó Béla atyának, hogy velünk volt, lélekben összefogta a csapatot!

 

 

Ha Isten segít, egészségem engedi, szeretnék Veletek menni és együtt imádkozni máskor is.

Ballonyi Pál Margit

 


Szeretném leírni azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyek lelkemben zsongnak ezután, a nagyon szép zarándoklat után.

 

Megismertük Máriavölgy történetét, ahogyan összefonódik népünk történetével. Felejthetetlen a kegyhely beszédes csendje, szinte érezni őseink jelenlétét, ahogyan égi Édesanyánk összefog bennünket. Jézus nemzetségtáblája, Mária kiemelkedő alakja - a rózsa és a tövis- Béla atya által megvilágosítva számomra nagyon megszívlelendő üzenetet hordoz egyéni és nemzetünk életére vonatkoztatva is. Dévény váráról, vértanúinkról szerzett ismereteink tovább gazdagított. Különösen megrázó volt az Eszterházy János életét bemutató film. Fájdalmas, de megható, hogy ilyen, a meggyőződéséért a halált is vállalni tudó példaképünk van. Az egységünket nemcsak az Úr oltáránál, a közösen mondott imákban, de a piknik asztalánál is megtapasztaltam. Sok mindenben különbözhetünk, de a közös hit csodálatos egységet tud teremteni.

Nagyon jó volt együtt lenni, köszönet érte mindenkinek!

Györgyi Magdi

 


Köszönöm a sok fáradozását mindenkinek, akik megszervezték ezt a zarándokutat! Nagyon szép napot töltöttünk együtt, ahol ideális egyensúlyba került az imádság, az egymásra figyelés, a természet élvezete és a nap koronájaként a szentmiseáldozat. Csak azt sajnálom, hogy rövid volt a nap.

 

Gubics Marika

 


Nagyon mélyen megfogott minket a feleségemmel ez a szép zarándokút. Az esti technikai probléma a busszal bebizonyította, hogy az imának mekkora ereje van. Szeretnénk többször csatlakozni hozzátok!

 

Szántai Kriszti és Laci

 


Nekem, mint első alkalommal "zarándoklónak" nagyon tetszett, hogy az utazás óráit is igyekeztetek hasznos információkkal kitölteni. Erre szolgáltak az élvezetes előadások magáról a kegyhelyről, majd Dévény váráról, amiről szégyenszemre az Ady verssornál többet én sem tudtam. Fontosak voltak a történelmi ismeretek Esterházy Jánosról, megemlékezés az aradi vértanúkról. Nagyon tetszett a kegytemplom és környéke is. Kár, hogy a stációkat nem tudtuk végigjárni, de akkor biztos nem maradt volna elég idő a várra. A résztvevők is fegyelmezettek voltak, tartották a megbeszélt időpontokat. A közös piknik pedig lehetőséget adott a kötetlen beszélgetésre.

 

Még egyszer köszönet a jó szervezésért, Isten áldja meg további munkálkodásodat is. Remélem tavasszal Prágába is el tudok menni anyukámmal!

Siposné Ági